Odległość budynku od granicy działki – ile powinna wynosić? Jakie są warunki?

Przed wydaniem zezwolenia na budowę organy badają m.in. odpowiednie ustawienie planowanego domu względem granic sąsiedniej działki. W wielu wypadkach analiza, czy dom został dobrze usytuowany na działce, bynajmniej nie jest prosta ani jednoznaczna. Sprawa ta jest niezwykle ważna dla inwestorów, ponieważ w ich interesie jest jak najlepsze wykorzystanie działki.

Czym jest granica działki i jak się ją oznacza?

By określić odległość domu od granicy działki, musimy znać parametry nieruchomości oraz wiedzieć dobrze, gdzie jest linia graniczna. Można to zobaczyć w ewidencji gruntów, robionej poprzez wydział geodezji miejscowego starostwa. Dane są wciąż modyfikowane oraz jawne. Nie zawsze granicę działki stanowi ogrodzenie – może się ono odnaleźć na granicy jedynie wówczas, kiedy wszyscy zainteresowani sąsiedzi się na to zgadzają. Odmiennie ogrodzenie może stać jedynie na obszarze właściciela działki.

budynek a granica działki odległość

Odległość od granicy działki w prawie budowlanym

W celu określenia odległości pomiędzy budynkiem natomiast granicą działki początkowo należy zrozumieć rzeczywistą linię graniczną. Cenną pomoc w tym wypadku stanowić może statystyka gruntów, dokładnie realizowana poprzez wydział geodezji miejscowego starostwa, jaki wciąż aktualizuje dysponowane dane, jawnie je publikując. Należałoby wykorzystać z tejże okazji, wyjątkowo ze względu na fakt, że płot lub ogrodzenie są niejednokrotnie tylko umownymi liniami granicznymi określonymi za obopólną zgodą sąsiadów.

W wypadku dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych przepisy umożliwiają na zmniejszenie rzeczonych odległości w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach po zdobyciu zgody zarządcy drogi. O taka zgodę musisz postarać się przed złożeniem wniosku o zezwolenie na budowę czy przed wykonaniem zgłoszenia. Odległości budynków od dróg są wyznaczone również w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy.

Kiedy można lokalizować dom w odległości 1,5 m od granicy działki?

Zgodnie z nowymi przepisami, możliwa jest lokalizacja domu w odległości 1,5 m od granicy, o ile jest on zwrócony w stronę tejże granicy ścianą bez okien oraz drzwi i pod warunkiem, iż taką szansę przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie należy także w tym obszarze uzyskiwać zgody na odstępstwo. Nie ma jednak możliwości lokalizacji w takiej odległości domu zwróconego w stronę granicy ścianą z oknami oraz drzwiami. Do lokalizacji takiego domu w odległości 1,5 m od granicy potrzebne jest otrzymanie zgody na odstępstwo.

Dodaj komentarz