Zmiana kierownika budowy – kiedy można i jak zmienić kierownika budowy?

Zatrudnienie kierownika budowy jest niezbędne pomiędzy innymi przy budowie domu jednorodzinnego. Taka osoba jest odpowiedzialna za przebieg wszelkich robót budowlanych. Doskonała sytuacja jest wówczas, gdy od początku do końca inwestycji wszelkimi czynnościami zajmuje się jedna oraz ta sama, sprofilowana osoba. Zdarzają się natomiast sytuacje, gdy zmiana kierownika budowy jest natomiast potrzebna.

Kiedy należy zmienić kierownika budowy?

Inwestor wprowadza zmiany kierownika robót budowlanych przeważnie w dwóch wypadkach. Pierwszym spośród nich jest chęć zatrudnienia do każdego etapu budowy odmiennego kierownika, sprofilowanego w danym typie robót. Może być tak, iż chcemy, aby prace połączone z fundamentami nadzorował ktoś odmienny, natomiast zamknięcia budowy wykonała odmienna osoba. Odmiennym przykładem, kiedy potrzebna staje się zmiana kierownika jest sytuacja, w jakiej obecny kierownik nie robi dobrze własnych obowiązków.

jak zmienić kierownika budowy

Jak zmienić kierownika budowy?

Jeżeli zmieniasz kierownika budowy, powinieneś do specyfikacji budowy dodać oświadczenie nowego kierownika o przyjęciu obowiązków połączonych z kierowaniem budową. Takie oświadczenie otrzymasz od kierownika. Potwierdzi w nim, iż podejmuje się kierowania budową i iż ma do tego dobre uprawnienia budowlane. Zmiana kierownika budowy musi zostać zapisana w dzienniku budowy zarówno poprzez poprzedniego kierownika, jak również nowego.

Przejęcie obowiązków

Kierownik podejmuje własne obowiązki w czasie zatwierdzenia oświadczenia o ich przejęciu. Jego oświadczenie jest dodawane do zawiadomienia inspektoratu nadzoru budowlanego o zaplanowanym momencie rozpoczęcia robót budowlanych. Kiedy przejęcie funkcji występuje w trakcie trwania robót budowlanych, inwestor nie ma obowiązku natychmiastowego poinformowania o tym fakcie nadzoru budowlanego. Obowiązek ów został w minionych latach zmieniony warunkiem dołączenia do specyfikacji budowy oświadczenia nowego kierownika o przyjęciu obowiązków.

Czemu dobór kierownika budowy jest tak ważny?

Kierownik budowy to osoba, jaka naprawdę jest odpowiedzialna za odpowiednie oraz pewne wykonanie wszelkich robót. Musimy zatem być pewni, iż decydujemy się na usługi osoby, jaka zna się na rzeczy, posiada doświadczenie w tym obszarze, natomiast również jest kompetentna, zaufana oraz przede wszystkim systematyczna. Jedynie tak cała budowa będzie przebiegała zgodnie z planem oraz będziemy mogli liczyć na pełne zabezpieczenie każdego, co jest niewątpliwie najistotniejsze. Kiedy zatem kierownik nie będzie wywiązywał się dobrze z tego, co zostało zaplanowane, to należałoby zdecydować się na jego zmianę w każdym czasie budowy.

Dodaj komentarz